Om Cloffe WidénKom efter civilekonomexamen på Handelshögskolan att dela sin tid mellan att vara ekonom i olika musik- och teatersammanhang och att själv stå på scenen. I många år dominerade arbetet på scenen, framförallt som musiker och frontfigur i barnmusikgruppen Låt & Leklaget. Gruppen har turnerat runt Sverige på både längden och tvären, gjort nästan 5000 framträdanden, många TV och radio produktioner och ett antal skivor och sångböcker.

Så småningom har dock ekonomin tagit allt mer tid i anspråk och 1996 startades  produktions- bolaget Cloffiz Production som är faktureringsföretag åt bl.a. frilansande musiker och skådespelare.

Står i dag inte så ofta på scenen och den mesta tiden går åt till arbetet som ekonomiansvarig på Colombine Teaterförlag, Teater Tribunalen och Botkyrka Teater & Dans. Våren 2012 sjösätts dock ett musikprojekt för barn tillsammans med Heléne Don Lind och Hjalmar Öhrström: ”Du och jag i världen”.